MVT vaarwater


in 2022 bouwden we samen met de gemeentelijke groendienst een nieuwe stijger zodat

het makkelijker word de schepen te water te laten

het digitaal ontwerp.                                                                  start van de werken half april 2022                     bekisting voor de kaaimuur

kaaimuur vullen met beton en een fundatie eraan gekoppeld waar straks de dekstenen komen op te liggen

ondertussen is het stukgereden gras opnieuw ingezaaid door de gemeente  , begin mei, beton bijna uitgehard, een laatste opkuis door ons, nu wachten op een kraan om de kaaimuur vrij te graven en het plaatsen van de betondals boven op de fundering.

ondertussen is de kaaimuur vrij gegraven tot op halve diepte en het uitgegraven zand afgevoerd. we kunnen indien nodig onze schepen te water laten. Nu even wachten op de volledige baggerwerken in de haven en het plaatsen van de dekstenen, boordstenen en reling.

De vraag is nu of alles nog wel gaat klaar zijn tegen de stadsparkfeesten over 7 dagen.

31/05/2022 nog een laatste controle van de pas en plaatsen van uitvul blokjes , Nog even met groot materiaal wat baggerwerken uitvoeren en daarna eindelijk de platen van onze nieuwe steiger en de boordstenen plaatsen. Nu de reling nog herstellen later op de week.

02/06/2022 nog 3 dagen voor de stadspark feesten, ons naambord terug plaatsen en de reling nog even aanpassen zodat het jaarlijkse evenement veilig kan doorgaan. Straks nog even opzoek naar een tijdelijke afsluitingen van de steiger zelf.

Het terug aanwerken en herstellen van de trap verzetten we naar later als de waterstand wat lager is.

Maar we kunnen ondertussen alvast de nieuwe steiger gaan gebruiken.

Dank aan de groendienst stad Turnhout voor hun medewerking, hulp en leveren van de materialen.

Alsook, aan alle leden van de club die hun steentje hebben bijgedragen.

15/07/2022, de meeste leden zijn terug van een verdiende vakantie na de stadspark feesten, we gaan terug verder met de afwerking.

Naast het gloednieuwe plateau moest onze oude bestaande trap terug aangewerkt worden zodat alles 1 geheel vorm.

De bovenste trede werd weggenomen en de boordstenen doorgetrokken, we kunnen beginnen denken aan het slopen van de oude steiger en de definitieve reling .....


Na jaren geen vaste stek meer gehad te hebben en zowat alle wateren te Turnhout bevaren te hebben zijn we met de hulp van de gemeente Turnhout sinds de lente 2014 opnieuw afgemeerd in de vijver van het stadspark.

De afgelopen jaren hebben we op de locatie waar voordien onze oude stijger gelegen was opnieuw de nodige accommodatie uitgebouwd om de schepen te water te laten.

Onze leden kunnen zo makkelijk hun dierbare werkstukken te water laten en het publiek kan op een aangename manier genieten van de modellen op het water.

parkeren kan je aan de sporthal

 Eenmaal je aan de sporthal een parkeerplaats gevonden hebt kan je langs deze weg aan het vaarwater geraken, parkeren aan het vaar water is ten strengste verboden

Voor onze leden staat er een deftige duw kar ter beschikking om hun materiaal veilig en makkelijk van de parking naar de vijver rand te rijden.